40 lệnh và mẹo trong Terminal trên MacOS

Với người làm quen với Windows gần 15 năm thì chuyển sang máy Mac quả là 1 sự khởi đầu nan giải. Những thứ quen thuộc trong Windows bao năm thì giờ tìm mãi không thấy 🙂

Các bạn dùng Windows chắc quá quen với màn hình Command / Console khi gõ cmd trong cửa sổ Run (nhấn Windows + R). Với Mac, đó là màn hình Terminal

Dưới đây là 1 vài câu lệnh tương đương giữa Mac so với Windows và 1 số lệnh khác hữu ích nên lưu lại, nhớ để dùng khi cần

  • Lấy địa chỉ IP máy mình:

    $ ipconfig getifaddr en0

  • Lấy địa chỉ IP trên Internet của máy mình:

    $ curl ipecho.net/plain; echo

Tiếp tục đọc

Advertisements

Cách sửa lỗi khi mọi lệnh gõ trong Terminal trên Mac đều “command not found”

Trong lúc cài MAMP trên MacOX (tương tự như LAMP trên Linux hay EasyPHP trên Windows), xớ rớ nghe theo 1 bài hướng dẫn trên mạng, thay đổi biến PATH trỏ tới php trong MAMP. Kết quả là gõ mọi lệnh terminal trên Mac đều “command not found” 😦

Hì hục hơn 2 đêm tìm hiểu thì suy luận có thể mình đã thiết lập sai và cần “reset / restore” lại terminal với file ~/.bash_profile. Search hì hục hàng chục từ khoá không ra kết quả cần tìm, cuối cùng, may mắn mỉm cười với từ khoá “restore .bash_profile mac

how-to-reset-path-on-mac

Tiếp tục đọc

Cách tạo Menu trong Drupal 4.6

Tạo Menu trong Drupal 4.6 thật sự khác biệt với đa số những CMS khác như WordPress. Trong khi WordPress thì cực kỳ dễ dàng để tạo hệ thống các Category thì Drupal lại là 1 loạt các bước phức tạp.

Bước 1: Tạo Taxonomy (1 khái niệm tương tự Category), lưu lại số ID của Taxonomy mới, vd: ID = 5
Bước 2: Quan trọng và phải nhớ, đó là tạo Url alias để ánh xạ URL cho taxonomy theo ID chuyển sang URL friendly hơn. Ví dụ: link cho taxonomy mặc định theo ID là taxonomy/term/5 thì có thể tạo url alias là taxonomy/term/5 ~ “ten-menu”
Bước 2: Tạo menu (cái này thì tương tự Menu trong các CMS khác), path có thể dùng 1 trong 2 url là “taxonomy/term/5” hoặc “ten-menu”

Lỗi chạy file resetroot.bat reset pass user root cho mysql trong Windows 7

Khi cài đặt XAMPP, mysql có file resetroot.bat để reset lại password của user root và pma khá tiện. Tuy nhiên, khi chạy file bat này trên windows 7 thì phát sinh lỗi

101023 15:05:07 [Warning] Can’t create test file \usr\local\mysql\data\Zorro-box
.lower-test
101023 15:05:07 [Warning] Can’t create test file \usr\local\mysql\data\Zorro-box
.lower-test
mysql\bin\mysqld.exe: Can’t change dir to ‘\usr\local\\mysql\data\’ (Errcode: 2)

Theo http://www.apachefriends.org/f/viewtopic.php?f=16&t=42368&p=167128, lỗi này có thể sửa được bằng các bước sau
– open resetroot.bat file in your editor
– after the parameter “–no-defaults” add you mysql data directory with this syntax: –datadir=c:/xampp/mysql/data
– save the file
– execute the file

Chạy lại ngon ngay!